Om Point of HR

Point of HR’s ambition er at styrke konkurrenceevnen hos små og mellemstore virksomheder gennem udvikling af HR og ledelsespraksisserne. Point of HR’s formål er at virkeliggøre ’pointen med HR’ – integration af forretningsmæssig og menneskelig værdi.    

Point of HR er en betroet rådgivningspartner, som hjælper både private og offentlige virksomheder med at bringe deres HR-processer ind i fremtiden. 

Point of HR anbefaler en strategisk, evidensbaseret og innovationsdrevet tilgang til HR arbejdet:

  • strategisk: alle HR processer understøtter et eller flere aspekter af den overordnede, forretningsmæssige ambition
  • evidensbaseret: alle HR processer giver påviseligt menneskelig og forretningsmæssig værdi
  • innovationsdrevet: alle HR processer udspringer af en bevidsthed om, at innovation ikke kun angår produkter, men også organisation, kultur og ledelse

Point of HR’s ambition er at være en katalysator for de virksomheder og organisationer, som er dristige nok til at gå efter at være blandt de mest attraktive arbejdsgivere i Danmark.

Tidligere og nuværende kunder til rådgivningsydelser om udvikling af HR-strategi, opbygning af HR-funktion, medarbejderudvikling, talenttiltrækning og rekruttering: Kalundborg Kommune, Mastiff (TV-produktion), Sahva (personlige hjælpemidler), Biva (online møbelretailer), Ropox (indretningsløsninger til mennesker med funktionsnedsættelser) og Hornsyld Købmandsgård (produkter til landbruget).

Fotograf Steen Knarberg-_DSC8342-HighRes