Opbygning af HR funktion

Når virksomheden når en vis størrelse, opstår behovet for en professionel HR funktion. HR funktionen frigiver ledelsesmæssige ressourcer, skaber kvalitet i processerne og sikrer tiltrækning og fastholdelse af talent.

Point of HR hjælper dig med:

 • at opbygge en HR funktion fra bunden
 • at lave en samlet plan over de nødvendige indsatser
 • at igangsætte processen
 • at få de nødvendige ressourcer på plads
 • at få maksimal værdi ud af jeres HR indsatser

Måske skal vi sammen opbygge hele HR funktionen, måske er det bare enkelte elementer, der skal tilføjes.

Elementer, der typisk indgår i en HR funktion:

 • BASIS:
 • Personaleadministration og ansættelsesret
 • Personalepolitikker
 • Lønfastsættelse, belønning og goder
 • OVERBYGNING:
 • HR strategi
 • Talenttiltrækning og rekruttering
 • Introduktion og onboarding
 • Ledercoaching og sparring
 • Performance management og MUS
 • Strategisk kompetenceudvikling

Den konkrete løsning vil naturligvis være tilpasset jeres behov og ambitioner, men den vil altid være opbygget i tre moduler, som kan købes separat eller samlet.

Point of HR hjælper dig med:

Elementer, der typisk indgår i en HR funktion:

 • at opbygge en HR funktion fra bunden
 • at lave en samlet plan over de nødvendige indsatser
 • at igangsætte processen
 • at få de nødvendige ressourcer på plads
 • at få maksimal værdi ud af jeres HR indsatser

Måske skal vi sammen opbygge hele HR funktionen, måske er det bare enkelte elementer, der skal tilføjes.

 • BASIS:
 • Personaleadministration og ansættelsesret
 • Personalepolitikker
 • Lønfastsættelse, belønning og goder
 • OVERBYGNING:
 • HR strategi
 • Talenttiltrækning og rekruttering
 • Introduktion og onboarding
 • Ledercoaching og sparring
 • Performance management og MUS
 • Strategisk kompetenceudvikling

Tidligere og eksisterende kunder, som Point of HR har hjulpet med opbygning af HR-funktion eller udvikling af specifikke HR-processer: Mastiff A/S, BIVA ApS, Hornsyld Købmandsgaard, Kalundborg Kommune.

Den konkrete løsning vil naturligvis være tilpasset jeres behov og ambitioner, men den vil altid være opbygget i tre moduler, som kan købes separat eller samlet.

Moduler

Modul 1: Analyse og design

Modul 2: Implementering og træning

Modul 3: HR support og drift

Point of HR’s samarbejde med dig starter altid med:

 • en kortlægning af, hvor I er lige nu og
 • en afklaring af, hvor I gerne vil være

Der inddrages relevante personer fra jeres organisation i denne fase.

Ud fra den indledende analyse og i samarbejde med de vigtigste nøglepersoner defineres den fremtidige HR funktion, der passer til netop jeres situation og ambitioner og som supporterer de forretningsmæssige mål bedst muligt.

Næste skridt er idriftsættelse. Point of HR hjælper også gerne i denne fase og tilbyder derfor skræddersyet hands on træning og feedback i relation til den nye funktion, som for eksempel kan bestå i:

 • valg og implementering af software
 • workshops for HR ansvarlige, ledere og andre nøglepersoner
 • support, coaching og feedback i forbindelse med implementering

I udvalgte situationer tilbyder Point of HR support og drift af HR processer i kortere eller længere perioder. Det kan være en fordel, hvis I ikke har ressourcerne til det selv eller I har brug for en erfaren HR professionel i en overgangsfase.

Point of HR tilbyder både driftsmæssig HR support på abonnementsordning og på timebasis alt efter, hvad der giver mest mening for jer.

Modul 1: Analyse og design

Point of HR’s samarbejde med jer starter altid med:

 • en kortlægning af, hvordan det eksisterende set up fungerer og
 • en afklaring af, hvor det er, I gerne vil være

Der inddrages relevante personer fra jeres organisation i denne fase.

Ud fra den indledende analyse og jeres særlige ønsker designes det koncept, I har brug for til at løfte den konkrete praksis til næste niveau.

I modtager en rapport som afslutning på dette modul. Rapporten omfatter den indledende analyse, en implementerings- og kommunikationsplan og en klar beskrivelse af jeres nye koncept. Rapporten giver jer også indblik i, hvilke ressourcer I skal allokere til projektet, hvilke nøgleinteressenter, der skal inddrages eller trænes undervejs og hvilket udbytte, organisationen kan forvente.

Modul 2: Implementering og træning

Når konceptet er færdigdesignet, skal det skydes i gang. Point of HR hjælper også gerne i denne fase og tilbyder derfor skræddersyet hands on træning og feedback i relation til det nye koncept, som for eksempel kan bestå i:

 • har I husket kommunikationen?
 • workshops for HR ansvarlige, ledere og andre nøglepersoner
 • support, coaching og feedback i forbindelse med konkret konceptudrulning

I vil modtage en rapport med observationer fra implementeringsfasen samt anbefalinger til fremtidige forbedringer som afslutning på dette modul.

Modul 3: HR support og drift

I udvalgte situationer tilbyder Point of HR support og drift af HR koncepter i en kortere eller længere periode. Det kan være en stor fordel, hvis I enten ikke har ressourcerne til det eller I har nogen, I faktisk gerne vil allokere til HR arbejdet, men som endnu ikke er parat til at løfte opgaven alene.

Point of HR tilbyder både driftsmæssig HR support på abonnementsordning og på timebasis alt efter, hvad der giver mest mening for jer. Det kan i perioder være relevant for jer at bruge en erfaren, ekstern HR ressource i forbindelse med eksempelvis rekruttering, performance/MUS og kompetenceudvikling.