Talenttiltrækning

At have det rigtige hold til at drifte og udvikle virksomheden og eksekvere strategien er ligeså vigtigt som at have kunder til virksomhedens produkter og ydelser. 

Point of HR hjælper dig med:

• at lave en strategi for at tiltrække fremtidens talent
• at skærpe jeres kommunikation med nuværende og kommende medarbejdere
• at få jeres budskab blæst ud til alle dem, der bør høre om det

Vi kan sammen udvikle jeres:

• identifikation og beskrivelse af virksomhedens unikke kultur og identitet
• opbygning af relationer på relevante platforme, både off og online
• sikring af kandidatoplevelsen i rekrutteringsprocessen

Den konkrete løsning vil naturligvis være tilpasset jeres behov og ambitioner, men den vil altid være opbygget i tre moduler, som kan købes separat eller samlet.

Point of HR hjælper dig med:

Vi kan sammen udvikle jeres:

• at lave en strategi for at tiltrække fremtidens talent
• at skærpe jeres kommunikation med nuværende og kommende medarbejdere
• at få jeres budskab blæst ud til alle dem, der bør høre om det

• identifikation og beskrivelse af virksomhedens unikke kultur og identitet
• opbygning af relationer på relevante platforme, både off og online
• sikring af kandidatoplevelsen i rekrutteringsprocessen

Den konkrete løsning vil naturligvis være tilpasset jeres behov og ambitioner, men den vil altid være opbygget i tre moduler, som kan købes separat eller samlet.

Moduler

Modul 1: Analyse og design

Modul 2: Implementering og træning

Modul 3: HR support og drift

Point of HR’s samarbejde med jer starter altid med:

  • en kortlægning af, hvor I er lige nu og
  • en afklaring af, hvor I gerne vil være

Der inddrages relevante personer fra jeres organisation i denne fase.

Ud fra den indledende analyse og i samarbejde med de vigtigste nøglepersoner defineres den talenttiltrækningsindsats, der passer til lige netop jeres situation og ambitioner.

Næste skridt er udrulning. Point of HR hjælper også gerne i denne fase og tilbyder derfor skræddersyet hands on træning og feedback i relation til den nye strategi, som for eksempel kan bestå i:

  • workshops for HR ansvarlige, ledere og andre nøglepersoner
  • deltagelse i konkrete rekrutteringsforløb
  • support, coaching og feedback i forbindelse med implementering

I udvalgte situationer tilbyder Point of HR support og drift af HR koncepter i en kortere eller længere periode. Det kan være en fordel, hvis I endnu ikke er parate til at løfte opgaven alene.

Point of HR tilbyder både HR support på abonnementsordning og på timebasis alt efter, hvad der giver mest mening for jer. Det kan i perioder være relevant for jer at bruge en erfaren, ekstern HR ressource i forbindelse med eksempelvis en konkret kampagne eller branding aktiviteter på de sociale medier.

Modul 1: Analyse og design

Point of HR’s samarbejde med jer starter altid med:

  • en kortlægning af, hvordan det eksisterende set up fungerer og
  • en afklaring af, hvor det er, I gerne vil være

Der inddrages relevante personer fra jeres organisation i denne fase.

Ud fra den indledende analyse og jeres særlige ønsker designes det koncept, I har brug for til at løfte den konkrete praksis til næste niveau.

I modtager en rapport som afslutning på dette modul. Rapporten omfatter den indledende analyse, en implementerings- og kommunikationsplan og en klar beskrivelse af jeres nye koncept. Rapporten giver jer også indblik i, hvilke ressourcer I skal allokere til projektet, hvilke nøgleinteressenter, der skal inddrages eller trænes undervejs og hvilket udbytte, organisationen kan forvente.

Modul 2: Implementering og træning

Når konceptet er færdigdesignet, skal det skydes i gang. Point of HR hjælper også gerne i denne fase og tilbyder derfor skræddersyet hands on træning og feedback i relation til det nye koncept, som for eksempel kan bestå i:

  • har I husket kommunikationen?
  • workshops for HR ansvarlige, ledere og andre nøglepersoner
  • support, coaching og feedback i forbindelse med konkret konceptudrulning

I vil modtage en rapport med observationer fra implementeringsfasen samt anbefalinger til fremtidige forbedringer som afslutning på dette modul.

Modul 3: HR support og drift

I udvalgte situationer tilbyder Point of HR support og drift af HR koncepter i en kortere eller længere periode. Det kan være en stor fordel, hvis I enten ikke har ressourcerne til det eller I har nogen, I faktisk gerne vil allokere til HR arbejdet, men som endnu ikke er parat til at løfte opgaven alene.

Point of HR tilbyder både driftsmæssig HR support på abonnementsordning og på timebasis alt efter, hvad der giver mest mening for jer. Det kan i perioder være relevant for jer at bruge en erfaren, ekstern HR ressource i forbindelse med eksempelvis en konkret kampagne eller branding aktiviteter på de sociale medier.